Sanuk RAMBLER一孔鞋 麂皮民俗风格的异材质拼接!

2020-06-08  阅读 673 次

美国加州知名手工鞋Sanuk将袋鼠鞋的模样进行大改造,利用RAMBLER一孔鞋结合麂皮民俗拼接,创造出更具立体线条的鞋型。为了和鞋面互相呼应,内衬也採用低调的民俗风图纹(Overdyed Poncho),加上麂皮触感与轻量的EVA、AEGIS抗菌防臭处理着用起来更是愉悦。

Sanuk RAMBLER一孔鞋 麂皮民俗风格的异材质拼接!

Sanuk RAMBLER一孔鞋 麂皮民俗风格的异材质拼接!

Sanuk RAMBLER一孔鞋 麂皮民俗风格的异材质拼接!

Sanuk RAMBLER一孔鞋 麂皮民俗风格的异材质拼接!

Sanuk RAMBLER一孔鞋 麂皮民俗风格的异材质拼接!

Sanuk RAMBLER一孔鞋 麂皮民俗风格的异材质拼接!

低调民俗风图纹(Overdyed Poncho)

上一篇:
下一篇: